kultúra


 1. Miliard sun

  výstava vynikajúcich maliarov v Svay Galery
 2. POHODA 2017

  Najväčší hudobný festival
 3. ŠTRAMÁK FEST 2017

  hudobný pivný festival v meste Senica v blízkosti futbalového štadióna
 4. POHODA 2018

  najväčší hudobný festival z množstvom stageov

 5. TRDLOFEST 2017

  kultúrne podujatie vo františkánskej záhrade organizované mestom Skalica v...
 6. Štvorlístok pre talenty 2018

  veľký galavečer pre podporu detí so sociálne slabších rodín....
 7. MILIARD SUN - Savoy gallery

  otvorenie výstavy a predstavenie časopisu MILIARD SUN
 8. Deň otvorených kamiónov firma NADRESS

  kultúrne podujatie pre všetkých fanúšikov veľkých...

 9. LECA PRODUCTION

  kultúrne podujatie Štvorlístok pre talenty v Divadle P.O.Hviezdoslava
 10. BORRY MALL

  kultúrne podujatie pre všetky vekové kategórie
 11. SKALICKÉ DNI 2016

  kultúrne podujatie každoročne organizované mestom Skalica s vysokou...
 12. URPINER POHODA 2016

  Hudobný festival letisko Trenčín , urpiner stage , hlavná kapela PRODIGY

 13. Vedecký veľtrh

  podujatie o vede pri Eurovei
 14. PKO NITRA

  Kultúrne podujatie pre spoločnosť Slovenská sporiteľňa
 15. INA 2016

  25.výročie založenia podniku INA - Schaeffler v Skalici
 16. Bažant Pohoda 2012

  Opäť rekord: 9 LED obrazoviek |178m² | 3 kamerové teamy | camera jib |...

 17. Zimný Žákovic Open 2011

  Video efekty a obraz z kamier boli rozdelené na 6 stĺpov za...
 18. Stratené mesto

  The Klezmatics (USA), Preßburger Klezmer Band (SR), Rabin Stiefel a film Zuzany...
 19. Skalické dni | Trdlofest | Musicfest

  Dlhodobá spolupráca s našim mestom a agentúrou M.I.C.
 20. Folklórny festival Východná 2011

  Obrazovky zavesené na konštrukcii strechy zabezpečili...

 21. TopFest 2011

  Veľká rentálová obrazovka medzi pódiami zabezpečila viditeľnosť z rozľahlého...
 22. Festival Pohoda 2011

  8 našich obrazoviek prispelo k pohode na Pohode. Spolu 161m2 LED plochy, 3...
 23. Bratislavský Majáles

  Naraz v činnosti 7 obrazoviek: 2 na Bratislavskom Majálese a 5 v 4 Fan...
 24. Bratislavské jazzové dni

  Rock Pop - dlhodobý partner

 25. Festival Pohoda 2010

  Spolu v činnosti 6 obrazoviek, 2 sady videozariadení, Pohoda s.r.o. -...
 26. Video Jockey Party

  Efekty video jockejov boli rozdelené na 8 stĺpov a na obrazovku v pulte na...
 27. X-Factor TV Nova

  Najväčšia naraz pracujúca rentálová obrazová plocha v ČR+SR, 3x „LED...
 28. Koncert Elton John T-Mobile

  5 obrazoviek s rôznymi formátmi: 3x zvislo + 2x na ležato

 29. Slovensko hľadá Superstar

  Najväčšia naraz pracujúca rentálová obrazová plocha na Slovensku
 30. Team Tour

  Prvé koncertné turné na slovensku s LED obrazovkou
 31. Team Tour

  Prvé koncertné turné na slovensku s LED obrazovkou
 32. Team Tour

  Prvé koncertné turné na slovensku s LED obrazovkou

 33. OTO Osobnosť televíznej obrazovky

  Obrazovky na javisku a obrazovka zavesená na konštrukcii...