10.rokov Continental Zvolen
10.rokov Continental Zvolen
10.rokov Continental Zvolen
10.rokov Continental Zvolen
10.rokov Continental Zvolen
10.rokov Continental Zvolen
10.rokov Continental Zvolen
10.rokov Continental Zvolen

10.rokov Continental Zvolen

Zvolen 11.6.2016

SK

zábavno -kultúrne podujatie pri príležitosti 10 rokov otvorenia závodu firmy Continental vo Zvolene

Obrazovka 4 x 3 metre, umiestnená na pódiu. strih