125. výročie značky Mercedes-Benz
125. výročie značky Mercedes-Benz
125. výročie značky Mercedes-Benz
125. výročie značky Mercedes-Benz
125. výročie značky Mercedes-Benz
125. výročie značky Mercedes-Benz
125. výročie značky Mercedes-Benz
125. výročie značky Mercedes-Benz
125. výročie značky Mercedes-Benz
125. výročie značky Mercedes-Benz

125. výročie značky Mercedes-Benz

Bratislava 2011

Slovakia

Našou technikou sme prispeli k oslavám 125. výročia značky Mercedes-Benz

LED obrazovky: 2ks 6/12-4x3 | technika: videomix, generátor efektov | inštalácia: na support, na pódiu