25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby
25.Slovenské derby

25.Slovenské derby

Bratislava 16.07.2017

SR

dostihové preteky na Bratislavskom závodisku v Starom Háji.

obrazovka P6, rozmer 6,4 x 3,84 m , réžie