Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012
Bažant Pohoda 2012

Bažant Pohoda 2012

Trenčín 2003-2012

SK

Opäť rekord: 9 LED obrazoviek |178m² | 3 kamerové teamy | camera jib | ďakujeme teamu Pohoda s.r.o. za dlhodobú dôveru

LED obrazovky: 6|12 a SMD10: 2ks 6x4m, 6ks 5x3m, 1ks 12x3m | technika: 7x kamera, 3x DOM kamera, 3x videomix, 4m kamerové rameno | team R.B.X.T.: Milan, Zuzka, Barborka, Pavel, Peter, Peter, Martin, Matej, Martin, Zdeno, Dominik, Peter, Ľuboš, Milan a Robo | spolupracovali: ETC MEDIA Praha: Jakub, Mirek, Jirka, SCREEN 21 Praha: Daniel, Dávid, SYNTEX Bratislava: Tomáš, Katka, Miro, Tomáš