Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón
Bratislavský maratón

Bratislavský maratón

Bratislava 2009-2011

Slovakia

5 kamier, prenos videa zo sprievodného auta cez Internet do cieľovej zóny

LED obrazovka: 6/12-6x4 | technika: 5x kamera, videomix VT5, 2x mikrovlnný videotransfer, videotransfer cez Internet | inštalácia: na support