ČSOB maratoń 13.ročník 2018
ČSOB maratoń 13.ročník 2018
ČSOB maratoń 13.ročník 2018
ČSOB maratoń 13.ročník 2018
ČSOB maratoń 13.ročník 2018
ČSOB maratoń 13.ročník 2018
ČSOB maratoń 13.ročník 2018
ČSOB maratoń 13.ročník 2018
ČSOB maratoń 13.ročník 2018

ČSOB maratoń 13.ročník 2018

bratislava 7-8.04.2018

SR

významné bežecké podujatie v Bratislave

cieľová obrazovka ´P 6 ,5 x 3 m a dva postranne perimetre o rozmeroch 6,4 x1,28 m, komplet zabezpečenie prenosu