Dni zdravia 2011
Dni zdravia 2011
Dni zdravia 2011
Dni zdravia 2011
Dni zdravia 2011
Dni zdravia 2011
Dni zdravia 2011

Dni zdravia 2011

Skalica 2007-2011

SK

Na dobročinné podujatia prenajímame veľkoplošné obrazovky za zvýhodnené ceny.

LED obrazovka: 6/12-5x3 | technika: kamera, videomix | inštalácia: na pódiu