Kassel Huskies
Kassel Huskies
Kassel Huskies
Kassel Huskies
Kassel Huskies
Kassel Huskies
Kassel Huskies
Kassel Huskies

Kassel Huskies

Kassel 20.9.2021

Nemecko

nová kocka pre športový klub Kassel huskies

Dodávka konštrukcie pre kocku v spolupráci s Adobols a ZS Timing