ME vo futbale
ME vo futbale
ME vo futbale
ME vo futbale
ME vo futbale
ME vo futbale

ME vo futbale

turné 2004, 2008

CZ

LED plocha s HD redy rozlíšením

LED obrazovky: 6/12-8x5, 6/12-4x3 | inštalácia: na support