OTO Osobnosť televíznej obrazovky
OTO Osobnosť televíznej obrazovky
OTO Osobnosť televíznej obrazovky
OTO Osobnosť televíznej obrazovky

OTO Osobnosť televíznej obrazovky

Bratislava 2003-2005

SK

Obrazovky na javisku a obrazovka zavesená na konštrukcii strechy zabezpečili viditeľnosť detailov v celej sále

LED obrazovky: 16-4x3 | inštalácia: na support