PKO NITRA
PKO NITRA
PKO NITRA
PKO NITRA
PKO NITRA
PKO NITRA
PKO NITRA
PKO NITRA

PKO NITRA

NITRA 2.6.2016

SK

Kultúrne podujatie pre spoločnosť Slovenská sporiteľňa

obrazovka P 6, rozmer 5,12 x 3,20 metra, modul rozmer 640 x 640 mm, celkom 8 x 5 modulov