Používané LED obrazovky (second hand)
Používané LED obrazovky (second hand)
Používané LED obrazovky (second hand)
Používané LED obrazovky (second hand)
Používané LED obrazovky (second hand)
Používané LED obrazovky (second hand)
Používané LED obrazovky (second hand)
Používané LED obrazovky (second hand)

Používané LED obrazovky (second hand)

Ponúkame aj používané LED obrazovky. Zameriavame sa hlavne na kvalitné obrazovky so 16-bitovým riadením a značkovými LED.

Pozrite informačné pdf v sekcii "predaj"