Rebranding VÚB banky
Rebranding VÚB banky
Rebranding VÚB banky

Rebranding VÚB banky

Bratislava 2008

SK

Obrazovka vo formáte 3:1, aranžovanie viacerých obrazov do rôznych sektorov

LED obrazovky: 6/12-10x3 | technika: 2x kamera, videomix VT5 | inštalácia: na podstavce na pódiu