Slovensko - Česko
Slovensko - Česko
Slovensko - Česko
Slovensko - Česko
Slovensko - Česko
Slovensko - Česko

Slovensko - Česko

Trenčín 29.12.2020

slovensko

piateľské stretmutie v hádzanej

led perimeter o ploche 80 m