Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar
Slovensko hľadá Superstar

Slovensko hľadá Superstar

Bratislava 2005-2006

SK

Najväčšia naraz pracujúca rentálová obrazová plocha na Slovensku

LED obrazovky: 6/12, 16/16 (viac ako 50 m²) | technika: videomix, generátor efektov | inštalácia: vešanie, stavanie na podstavce