ŠPORTFESTIVAL 2016
ŠPORTFESTIVAL 2016
ŠPORTFESTIVAL 2016
ŠPORTFESTIVAL 2016
ŠPORTFESTIVAL 2016
ŠPORTFESTIVAL 2016
ŠPORTFESTIVAL 2016
ŠPORTFESTIVAL 2016

ŠPORTFESTIVAL 2016

Trenčín 17.12.2016

SK

športové podujatie s večerným vyhlásením najlepších športovcov v neolympijských disciplínach

obrazovka P 6 , rozmer 10 x 3,2 m, kompletná réžie