Stredoškolák 2017
Stredoškolák 2017
Stredoškolák 2017
Stredoškolák 2017
Stredoškolák 2017
Stredoškolák 2017
Stredoškolák 2017

Stredoškolák 2017

Trenčín november2017

SR

výstava stredných škôl a ich zameraní

2 obrazovky pre prezentáciu školy zo Starej Turej