STROJÁRSKY VEĽTRH 2016
STROJÁRSKY VEĽTRH 2016
STROJÁRSKY VEĽTRH 2016
STROJÁRSKY VEĽTRH 2016
STROJÁRSKY VEĽTRH 2016
STROJÁRSKY VEĽTRH 2016
STROJÁRSKY VEĽTRH 2016

STROJÁRSKY VEĽTRH 2016

BRNO 03. - 07 . 10.2016

CZ

medzinárodný strojársky veľtrh

obrazovka na supporte pre prezentáciu jednotlivých vystavovaných firiem.