Štvorlístok pre talenty 2020
Štvorlístok pre talenty 2020
Štvorlístok pre talenty 2020
Štvorlístok pre talenty 2020
Štvorlístok pre talenty 2020
Štvorlístok pre talenty 2020
Štvorlístok pre talenty 2020
Štvorlístok pre talenty 2020
Štvorlístok pre talenty 2020
Štvorlístok pre talenty 2020

Štvorlístok pre talenty 2020

Bratislava 6.1.2020

SR

kultúrne podujatie spoločnosti LECA na podporu talentovaných umelcov

obrazovka p6 rozmer 9 x 2,5 m plus réžia