Trend Top 2011
Trend Top 2011
Trend Top 2011
Trend Top 2011
Trend Top 2011
Trend Top 2011
Trend Top 2011
Trend Top 2011
Trend Top 2011
Trend Top 2011

Trend Top 2011

Bratislava 2010-2011

SK

Centrálna LED obrazovka a 6 LED stĺpov vytvorili pozadie scény

LED obrazovky: 6/12-6x4, 6 stĺpov 6/12-1x3 | technika: 2x kamera, videomix VT5 | inštalácia: zavesením na divadelné lávky, na zdvíhacom pódiu