BORRY MALL
BORRY MALL
BORRY MALL
BORRY MALL
BORRY MALL
BORRY MALL
BORRY MALL
BORRY MALL

BORRY MALL

Bratislava 17.7.2016

SK

kultúrne podujatie pre všetky vekové kategórie

obrazovka 3,84 x 2,56 m , spolupráca DJ GABO