breclavskesvatovaclavské slavnosti

breclavskesvatovaclavské slavnosti

breclav 27.-29.9.2019

Čeká republika

slavnosti hudby a dobrého pitia, jadla

kompletné zastrešenie 2 ks led obrazoviek, réžie , kamery