Brno - strojársky veľtrh
Brno - strojársky veľtrh
Brno - strojársky veľtrh
Brno - strojársky veľtrh
Brno - strojársky veľtrh
Brno - strojársky veľtrh
Brno - strojársky veľtrh
Brno - strojársky veľtrh
Brno - strojársky veľtrh

Brno - strojársky veľtrh

BRNO 9.10 -14.10. 2017

Česká republika

strojársky veľtrh , kde sa zabezpečuje prezentácia vystavovateľov

obrazovka P 6, rozmer 5 x 3 metre support, ovládanie