HK Mikron Nové zámky
HK Mikron Nové zámky
HK Mikron Nové zámky
HK Mikron Nové zámky
HK Mikron Nové zámky

HK Mikron Nové zámky

nové zámky 30.9.2020

sr

dodávka kompletného systému pre zimný štadión Nové Zámky

1ks led obrazovka rozdelená na 2 časti - 1-časomiera 2- kompletná réžia s replay systémom , 2ks led perimetra s ovládaním rozmer 6,4 x 1,28 m