Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Chomutove
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Chomutove
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Chomutove
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Chomutove
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Chomutove
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Chomutove
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Chomutove
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Chomutove

Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Chomutove

Chomutov 2010

CZ

Časomiera môže byť zobrazená na hlavných obrazovkách aj na prstenci pod kockou, 6-kanálový replay systém, 6-kanálový videorozhodcovský systém, synchrónne riadenie kamier, dotykové displaye

LED obrazovky: 4ks SMD10-4x3m, prstenec SMD10-20x0,8m | technika: kamery, videoréžia, replay-systém, videorozhodcovský systém, multišportová časomiera | inštalácia: na el. reťaz. kladkostrojoch, AL/OC skelet, zavesenie, kabeláž