Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici
Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici

Multimediálna kocka na zimnom štadióne v Skalici

Skalica 2008

SK

4 rentálové obrazovky sú zostaviteľné do jedinej veľkej plochy, sú využiteľné aj mimo štadióna

LED obrazovky: 4ks 6/12-3,2x2m | technika: kamery, videoréžia, replay-systém, časomiera, 4x výsledkový panel hokej IIHF | inštalácia: na el. reťaz. kladkostrojoch,AL/OC skelet, podsvietené plochy, zavesenie, kabeláž