Slovensko hokej -prípravné zápasy
Slovensko hokej -prípravné zápasy
Slovensko hokej -prípravné zápasy
Slovensko hokej -prípravné zápasy
Slovensko hokej -prípravné zápasy
Slovensko hokej -prípravné zápasy
Slovensko hokej -prípravné zápasy

Slovensko hokej -prípravné zápasy

Piešťany 20.4.2021-2.5.2021

SR

reklámná plocha pre potreby sponzorov na zimnom štadióne v Piešťanoch

30 m2 ledperimeter p 4,8