TRDLOFEST 2017
TRDLOFEST 2017
TRDLOFEST 2017
TRDLOFEST 2017
TRDLOFEST 2017
TRDLOFEST 2017
TRDLOFEST 2017

TRDLOFEST 2017

Skalica

SR

kultúrne podujatie vo františkánskej záhrade organizované mestom Skalica v spolupráci s MIC

obrazovka P 6 rozmer 8 x 5 modulov , celková plocha 16 m 2, komplet réžia Atem HD television studio plus kamery.